Jakie są najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia wody w studniach?

Jakie są główne źródła zanieczyszczeń wody w studniach?

Coraz częściej słyszymy o nagłaśnianiu w kontekście ochrony środowiska. Ciągły dostęp do świeżej wody pitnej jest utrudniony, a zanieczyszczenia wody, które się w niej znajdują należy jak najszybciej usunąć by móc cieszyć się stałym dostępem . Wody gruntowe, są narażone na coraz większe skażenia. Groźne substancje jak np. nawozy z pól uprawnych napływają do cieków wodnych, szczególnie podczas dużych opadów.

Następnym destrukcyjnym dla środowiska wodnego jest odpad hodowlany. To właśnie działalność człowieka przyczynia się do jego powstawania i przenikania w głąb ziemi. Chodź mówi się że jest to „naturalny” nawóz to i w nim znajdować się będą nieczystości. Jedną z groźniejszych bakterii jest kałowa, która zagraża życiu człowieka. Jej obecność w wodzie, będzie przyczyniać się do problemów z układem pokarmowym. Szczególnie po wsiach, zaobserwować możemy wylewanie szamba do pobliskich rowów. Taki rodzaj „kanalizacji” nie jest dobrym pomysłem i może mieć on negatywny skutek dla środowiska ludzkiego. Bardzo duża ilość studni kopanych jest na tyle płytka, że dostawać się mogą do niej ścieki z gospodarstwa domowego. Kolejną substancją, która może przedostać się przez glebę będzie olej, smar, benzyna (substancje ropopochodne). Niestety tego typu odpady też są częstym problemem, który przyczynia się do jakości wody. Składowiska odpadów, ścieki z rolnych terenów, a także chemiczne detergenty to największa zmora dla naszej wody.

Jakie chemiczne zanieczyszczenia wody najczęściej występują w wodzie studziennej?

Jednym z niebezpiecznych pestycydów, który na szczęście jest już zabroniony do użycia w rolnictwie, jest chloroetan. Jest on zagrożeniem dla środowiska przez bardzo trwałe i długo utrzymujące się działanie. Jego pozostałości w naturze szacowane są na okres około 30 lat. Innymi szkodliwymi związkami będą akrylamid, trihalometany czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Inne zanieczyszczenia chemiczne to np. metale ciężkie (rtęć, kadm) są one równie toksyczne i niebezpieczne dla organizmów wodnych i świata ludzi czy zwierząt. Ich źródło jest pochodzenia antropogenicznego. Ich obecność w wodzie, bierze się ze ścieków przemysłowych. Kolejnym przykładem będą chemikalia, używane w ogrodnictwie np. chroniące rośliny przed szkodnikami. Równie toksyczne będą detergenty stosowane w myjniach samochodowych. Ten podział, można nazwać zanieczyszczeniami sztucznymi które w głównej mierze biorą się przez bezpośrednią działalność człowieka.

Jakie biologiczne zanieczyszczenia mogą pojawić się w wodzie ze studni?

Tego typu zanieczyszczenia wody to przede wszystkim mikroorganizmy chorobotwórcze. Należą do nich: bakterie, wirusy, grzyby oraz pierwotniaki. Ich pojawienie się w wodzie, skutkować będzie rozprzestrzenieniem się takich chorób jak: cholera, dur brzuszny, zapalenie wątroby. Bez względu na rodzaj pochodzenia zanieczyszczeń, możliwe są badania które obejmować będą: sprawdzenie pochodzenia zanieczyszczenia, wpływ na organizmy żywe, analizę możliwości usunięcia powstałych zanieczyszczeń. Pamiętajmy że zanieczyszczona woda pitna, będzie zagrażać zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Dlatego tak ważne jest zadbać o badania wody oraz pamiętać o kontrolach swoich studni.

Na czym polega szukanie wody?

Realizujemy badania elektrooporowe gwarantujące skuteczne odwierty.

Jakie działania zapobiegawcze można podjąć, aby chronić wodę w studni przed zanieczyszczeniem?

Teoria mówi, że wody głębinowe cechują się wysoką jakością. Jednak działalność ludzka sprawia, że większość powstałych studni wymaga ciągłej kontroli oraz czyszczenia. Dlatego studnia o którą chcemy zadbać powinna przede wszystkim być umiejscowiona w z dala od szamb, kanalizacji czy zbiorników na deszczówkę. Uszkodzenie tego typu instalacji zanieczyści naszą wodą, dlatego tylko brak dostępu do takich czynników będzie dawało nam pełne bezpieczeństwo. Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie uszczelnienie elementów konstrukcyjnych studni. Pozwoli nam to utrzymać ją w odpowiednim stanie technicznym. Przemyślanym rozwiązaniem będzie użycie gumowych elementów, które zabezpieczą i uniemożliwią powstawanie przecieków. Kluczowym elementem jest stawianie na wysokiej jakości materiały, które dadzą nam pewność w spełnianiu swojej roli. Jeżeli pomimo odpowiednio dobranego miejsca czy instalacji, nasza woda pitna nie nadaje się do użytku- niezbędne będzie czyszczenie i dezynfekcja studni. Warto zadbać o fachowców, którzy przy użyciu odpowiednich środków chemicznych, zapewnią nam bezpieczeństwo.

Jakie metody są najbardziej skuteczne w oczyszczaniu zanieczyszczonej wody studziennej?

Jeśli jesteś, bądź zamierzasz być posiadaczem przydomowego zbiornika wody z pewnością zadajesz sobie to pytanie – jak oczyścić wodę w studni, do której dostały się zanieczyszczenia? Niezależnie od tego czy nasza studnia jest nowa czy istnieje już kilka/kilkanaście lat. W każdym przypadku skuteczne będzie jej oczyszczenie i zadbanie o firmę, która specjalizuje się w tego typu czynnościach. Zaznaczyć należy, że nie zawsze będzie to tak proste jak mogłoby się wydawać. To jaki sposób oczyszczenia dobrać, zależeć będzie przede wszystkim od zanieczyszczenia które się dostało, a także od jej późniejszego przeznaczenia. Regularne przeglądy i konserwacja pozwoli nam utrzymać wodę w jakości zdatnej do picia. Dezynfekcja wody przeznaczonej do gospodarstwa domowego, może być przeprowadzana zarówno chemicznymi i fizycznymi metodami. Promieniowanie ultrafioletowe będzie fizycznym sposobem oczyszczania, polegającym na użyciu promieni UV w odpowiednio dobranym czasie (na ogół dużej niż 60 sekund) do rodzaju mikroorganizmów. Z kolei metodą chemiczną będzie chlorowanie – polega na użyciu chloru gazowego/podchlorynu wapnia bądź sodu dodanego do wody. Jeżeli istnieje ryzyko, że studnia została uszkodzona niezwłocznie skontaktuj się ze specjalistą, który pomoże Ci ocenić stopień zniszczenia, a następnie zabezpieczy ją przed dalszymi zanieczyszczeniami. Czasem instalacja filtra do wody, może pomóc w usunięciu niechcianych ciał w wodzie.
Proces czyszczenia studni głębinowej, jest równie ważny co dbanie o inne sprzęty w swoim gospodarstwie. Stały nadzór i kompleksowa ochrona pozwoli Ci się cieszyć stałym dostępem do wody. Jeżeli zauważyłeś dziwny zapach/barwę swojej wody, bądź niepokoi Cię praca swojej studni skontaktuj się lokalnym laboratorium bądź zaufanym specjalistom. Pomoże to ustalić problem i podjąć odpowiednie dalsze działania.

Zapewnij sobie źródło czystej wody

Szukanie wody pod studnie

+48 791 971 094