Metoda elektroporowa w szukaniu wody pod studnie

  1. Home
  2. /
  3. Metoda ERT

Badanie gruntu ERT

Szukanie wody stosując metody tomografii elektoroporowej

Znalezienie zbiornika podziemnego, który będzie źródłem czystej, dobrej jakości wody, wymaga doświadczenia, wiedzy, a przede wszystkim – zastosowania odpowiednich technik. Nasza firma do wykonywania takich zadań wykorzystuje zjawisko oporu elektrycznego, które pozwala nam ustalić, jakie skały znajdują się pod powierzchnią ziemi. Ten, cechujący się dużą skutecznością, sposób poszukiwania miejsca na wykonanie odwiertu został opracowany w najbardziej suchych regionach świata, a obecnie jest szeroko wykorzystywany także w Polsce. Szukanie wody metodą elektrooporową to usługa, którą realizujemy m.in. na terenie Porkarpacia, Małoposlski, Śląska – na tym obszarze mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem terenu pod względem geologicznym

+48 791 971 094

Dlaczego warto skorzystać z metody elektroporowej przy szukaniu miejsca optymalnego odwiertu?

Trafność odwiertu

Dzięki badaniu elektrodami uzyskujecie Państwo gwarancję, że wykonany odwiert nie będzie negatywem. Ponadto na przekroju po wykonanym badaniu wybierzemy miejsce w którym wydajność studni będzie największa.Badanie pozwoli również uniknąć niepotrzebnego wiercenia w przypadku braku warstw wodonośnych na danym obszarze – co pozwoli oszczędzić pieniądze na zbędnym odwiercie!

Oszczędność

Cena za wykonanie profilu równa jest odwiertowi zaledwie kilku metrów – a dzięki niemu, uzyskujecie Państwo pewność prawidłowej lokalizacji studni.Pozwala ono również wykluczyć występowanie warstw wodonośnych na terenie objętym badaniem. Dzięki temu oszczędzacie Państwo pieniądze na odwiertach próbnych czy nietrafionych.Stabilizujemy przebieg profilu, pomierzony w precyzyjną technologią GPS RTN , aby można go było odtworzyć w każdej chwili.

Szybkość

Wstępne wyniki z pomiaru przedstawiamy Państwu bezpośrednio po wykonanym badaniu. Także jeszcze tego samego dnia mogą Państwo zacząć wykonanie odwiertu. Opracowany operat z pomiaru dostarczamy w formacie PDF lub pocztą tradycyjną w ciągu 2-4 dni roboczych.Badanie elektrooporowe jest metodą nieinwazyjną. W odróżnieniu od odwiertów próbnych, wykonywanych często przy poszukiwaniu odpowiedniego źródła, Państwa działka pozostaje w stanie nienaruszonym.

100%

zadowolonych klientów

99+

skuteczność metody

400+

wykonanych badań gruntu

10+

lat doświadczenia

Na czym polega metoda elektrooporowa?

Skuteczność szukania wody przy użyciu metody elektrooporowej jest wyjątkowo duża w porównaniu do innych technik. Pozwala na zbadanie gruntu na dowolnej głębokości, dzięki czemu przydaje się przy pracach związanych z wierceniem studni dla rolnictwa czy przemysłu. Jednocześnie jest to działanie nieinwazyjne, niewymagające naruszania struktury skał i gleby. Dla nas oznacza to niższy koszt przeprowadzenia badania, a dla klienta brak dodatkowych wydatków związanych z poszukiwaniem miejsca na ujęcie.  W badaniu wykorzystujemy zjawisko przewodzenia prądu przez skały. Warstwy wodonośne (piaszczysto-żwirowe, jurajskie, kredowe) mają wyższy opór elektryczny w stosunku do nieprzepuszczalnych, takich jak gliny oraz iły. Informacja o zwiększonym oporze oznacza, że w danym miejscu może znajdować się źródło wody pitnej. Proces szukania wody metodą elektrooporową uzupełniamy o informacje z dodatkowych źródeł, aby nasze działanie było w pełni skuteczne. Pracując na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego korzystamy przede wszystkim z map geologicznych i hydrologicznych, a także ze zgromadzonej przez nas dokumentacji.

Szukanie wody metodą elektrooporową na działce

Poszukiwanie miejsca na studnię głębinową przebiega stosunkowo szybko. Na miejscu rozwijamy kable na odpowiednią długość (do kilkuset metrów) i podłączamy do nich elektrody, wytwarzając w ten sposób pole elektryczne. Pomiar ciągły pozwala nam uzyskać dane na temat wszystkich warstw skalnych badanego terenu. Efekty prac związanych z szukaniem wody metodą elektrooporową poddajemy szczegółowej analizie i już po kilku dniach możemy przedstawić klientowi informację na temat prawdopodobnej lokalizacji warstwy wodonośnej na jego działce.  W praktyce szukanie wody metodą elektrooporową polega na uziemieniu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset elektrod wzdłuż badanego odcinka. Układane są one w równych odstępach i podłączane do długich kabli. Prąd zostaje wygenerowany przez urządzenie sterujące i wytwarza sztuczne pole elektryczne. Dzięki ciągłemu pomiarowi otrzymujemy obraz fal. Ma on bardzo dobrą rozdzielczość i demonstruje rozkład oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej nawet do głębokości 200 m. To przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych. Struktury wodonośne to najczęściej pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe lub jurajskie i wykazują się wyższymi oporami w porównaniu do np. glin i iłów. Dlatego fale załamują się, kiedy na nie natrafiają. To właśnie sprawia, że elektrooporowa metoda szukania wody jest efektywna. Wykorzystuje się ją także do różnego rodzaju badań hydrogeologicznych i inżynierskich, gdyż umożliwia identyfikację złóż kruszywa czy metali.

szukanie wody metoda elektrooprowa

Wykres badania profilu na podstawie, którego określona zostaje optymalna lokalizacja wiercenia pod studnię głębinową.

Czy na Podkarpaciu, Śląsku, Małopolsce, woj. Lubelskim można przeprowadzić badanie metodą elektrooporową?

W celu zwiększenie precyzyjności wskazania poziomów wodonośnych, a co za tym idzie większej precyzyjności odwiertów pod studnie wykonujemy badania elektrooporowe gruntu w dowolnej lokalizacji . Badanie elektrooporowe może być z powodzeniem wykorzystane jako główna metoda przy lokalizacji poziomów wodonośnych, a także jako uzupełnienie dla tradycyjnych metod stosowanych przy szukaniu wody. Metoda elektrooporowa tomografii gruntu jest jedną z najbardziej zaawansowanych metod elektrycznych wykorzystywanych w poszukiwaniu wody. Wykorzystanie tej metody daje możliwość precyzyjniejszego określenia i rozpoznania warstw geologicznej gruntu, oraz wykorzystaniu map geologicznych daje jeszcze bardziej precyzyjne rozpoznanie warstw wodonośnych dowolnego miejsca w Polsce np. podkarpacia, śląska, małopolski czy lubelszczyzny.

Metoda elektrooporowa. Czy warto z niej skorzystać aby posiadać bezpłatne źródło wody?

Na używanie wody ze studni decyduje się coraz więcej osób mieszkających, szczególnie z terenów wiejskich. Nie zawsze jest to podyktowane brakiem infrastruktury wodociągowej. Wielu klientów naszej firmy działającej na Śląsku, Podkarpaciu, Małopolsce, Lubelszczyźnie wybiera takie rozwiązanie ze względu na niezależność, jaką daje własne źródło, a także wysoką jakość artezyjskich wód podziemnych. Mają one dodatkową izolację w postaci warstwy nieprzepuszczalnych skał, dzięki czemu nie mieszają się z wodami gruntowymi i są mniej zanieczyszczone. Liczą się także oszczędności związane z budową przydomowego ujęcia. Szukanie wody metodą elektrooporową jest stosunkowo szybkie, a przy tym cechuje się dużą skutecznością.

Stosowana przez nas technika sprawdza się również podczas przygotowań do budowy studni głębinowych. Takie prace prowadzimy przede wszystkim na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu. Zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne mają duże zapotrzebowanie na wodę wysokiej jakości, a ta jest dostępna w głębszych warstwach wodonośnych. Metoda elektrooporowa umożliwia nam zbadanie skał położonych nawet kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi.

Korzyści płynące z szukania wody metodą elektrooporową

Wstępne wyniki pomiarów prezentujemy zaraz po wykonanym badaniu. Pozwoli to od razu zlokalizować miejsce wykonania odwiertu lub pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów z wykonaniem wiercenia w przypadku niewystępowania warstw wodonośnych w wykonanym przekroju. Jeden z naszych Klientów wywiercił studnię na około 40m na podstawie wskazań różdżkarza. Niestety odwiert okazał się nietrafiony – nie było wody. Klient był stratny na tym kilka tysięcy złotych oraz musiał poświęcić kilka dni na doprowadzenie działki do porządku po przejeździe ciężkiej wiertnicy.
Po wykonanych przez nas badaniach wykonano odwiert w innym miejscu (podobnej głębokości) – tym razem skuteczny. Dla klienta oznaczało to dostęp do bieżącej wody – dla nas satysfakcję z kolejnego pozytywnego odwiertu, wykonanego po naszym badaniu.

Obraz fal, który otrzymujemy w czasie szukania wody metodą elektrooporową, jest na tyle dokładny, że jesteśmy w stanie wskazać najlepsze miejsce na odwiert oraz ocenić jakość występującego na danym terenie źródła. Skały nasiąknięte czystą wodą wykazują się większą elektroopornością niż suche lub zanieczyszczone. Dzięki temu możemy rozpoznać jej stan chemiczny i ekologiczny. Szukanie wody metodą elektrooporową, zwłaszcza jeśli prowadzone jest na podłożu skalnym, wymaga dużej wiedzy oraz dodatkowych informacji, wynikających z danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Dlatego warto zaufać w tej kwestii najlepszym specjalistom z firmy Mirowiert.

Szukanie wody metodą elektrooporową gwarantuje odnalezienie najlepszej jakości warstw wodonośnych bez konieczności wykonywania poglądowych odwiertów. Dzięki temu nie musimy ingerować nadmiernie w strukturę działki. Po naszych ekspertyzach wystarczy wiercenie tylko w jednym miejscu, co wpływa na obniżenie ceny realizacji projektu. Po pierwsze, sam proces poszukiwania jest stosunkowo tani, po drugie eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów za kopanie w kilku różnych miejscach.

Jesteś Wykonawcą studni głębinowych? – dlaczego wykorzystać nasze pomiary

Oszczędzasz czas

Dzięki zaangażowaniu nas w badanie działki przed wierceniem, możesz skupić się na innych klientach. Zamiast tracić kolejne dni na nietrafionych odwiertach, ustawiasz wiertnicę na wskazanym przez nas miejscu. W przypadku braku warstw wodonośnych na danym obszarze, nie tracisz czasu na próbne odwierty czy negatywy.

Oszczędzasz pieniądze

Czas to pieniądz. A dzięki naszym pomiarom zaoszczędzisz go sporo – co przełoży się znacząco na korzyści finansowe. Wskażemy najbardziej optymalne miejsce odwiertu – dzięki temu zaoszczędzisz sporo paliwa na negatywach.

Zyskasz pozytywne opinie klienta

Zadowolony klient to dla nas priorytet. Dlatego gdy teren jest mało perspektywiczny na występowanie wód podziemnych nie narażamy stron na niepotrzebne straty. Każdy klient jest usatysfakcjonowany, gdy w jego studni jest woda. Wiemy, że dzięki naszym pomiarom szybko wykonacie studnię, co pozwoli na pozytywne opinie dla Waszej firmy.

Firma do lokalizacji studni metodą tomografii elektorooporowej

Potrzebujesz firmy szukającej wodę?

Skontaktuj się z nami. Działamy na terenie całej Polski+48 791 971 094