Techniki konserwacji studni głębinowych, czyszczenie studni – co warto wiedzieć?

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Baza wiedzy
  6. /
  7. Techniki konserwacji studni głębinowych,...

Jak regularnie monitorować jakość wody w studni głębinowej?

Nieprzyjemny zapach, czy kolor wody czy smak stanowią podstawy do zaniepokojenia się jakością wody z naszej studni głębinowej. Wodę należy regularnie badać. Pozwoli to zapobiec zakażeniu substancjami groźnymi dla naszego zdrowia. Pobraną próbkę wody można oddać do badania w Sanepidzie lub skorzystać z usług laboratorium oferującego badanie wody ze studni głębinowej, posługującego się akredytowanymi metodami badawczymi. Laboratorium wykona dla nas badania fizykochemiczne pod kątem barwy, smaku, zapachu, pH, , przewodności, mętności czy obecności jonów amonowych, azotynów, azotanów, manganu, żelaza itp. Równie ważne jest zbadanie wody ze studni głębinowej pod względem mikrobiologicznym. Dostarczy nam to informacji o zanieczyszczeniu wody drobnoustrojami, tj. bakterie z grupy coli, pałeczki Legionella czy enterokoki kałowe.

Jakość wody ze studni powinna spełniać odpowiednie normy podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badania jakości wody. Normy te wynoszą:
– żelazo nie może przekroczyć 200µg/l
– liczba azotanów nie powinna przekraczać 50 mg/l
– stężenie manganu nie powinno przekroczyć 50 µg/l
 – jon amonowy nie powinien być większy niż 0.50 µg/l

Cena badania wody ze studni zależy przede wszystkim od zakresu badawczego oraz lokalizacji. Cena badania w Sanepidzie jest podobna na terenie całej Polski i dla kompletu badań obejmującego badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne waha się w przedziale od 350 do 450zł. Na wyniki badania czeka się zwykle od 5 do 7 dni roboczych. Warto wykonywać badania regularnie, ponieważ zanieczyszczona woda może być przyczyną wielu chorób.

Najlepsze praktyki w czyszczeniu i konserwacji studni głębinowej

Czyszczenie studni głębinowej polega przede wszystkim na usunięciu zanieczyszczeń oraz zatorów poprzez jej udrożnienie. Pozwala to zapobiec gromadzeniu się osadów na ścianach studni (warstwa biofilmu), mogących powodować zatory co będzie się przekładać na mniejszą wydajność. Regularne czyszczenie pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem drobnoustrojów i przenikaniem do wody zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, które mogą pogorszyć jakość wody. Również po dłuższym okresie nieużytkowania studni oraz po wystąpieniu podtopień, gdy studnia została zalana powinno się wykonać jej czyszczenie.

Profesjonalne czyszczenie studni głębinowej powinno obejmować wypompowanie wody, usunięcie mułu i osadów, mechaniczne i chemiczne czyszczenie, a na końcu odkażanie i dezynfekcję. Warto przed wykonaniem czyszczenia wykonać wnikliwą analizę przy pomocy inspekcji kamerą. Studnie głębinowe ulegają procesom starzenia. Głównymi przyczynami są tu procesy fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Gromadzące się wewnątrz i na zewnątrz filtra osady zamykają szczeliny i pory filtracyjne, co powoduje zmniejszenie wydajności studni i może spowodować całkowite zablokowanie przepływu wody. Dlatego studnię powinno poddawać się regularnym inspekcjom. Szybka reakcja pozwoli usunąć osady, które są jeszcze miękkie i łatwo rozpuszczalne. Pozwoli to na uniknięcie zamulenia studni.
Często studnie nieużytkowane kilka lat zostają przeznaczone do likwidacji. Często wystarczy wykonać odpowiednie czyszczenie.

Znaczenie profesjonalnego serwisu studni dla utrzymania jej sprawności

Studnie głębinowe mają różne konstrukcje i filtry w nich stosowane wykonane są z różnych materiałów (np. stal czy PCV). Odpowiednio dobrana metoda czyszczenia powinna uwzględniać materiał i konstrukcję studni oraz filtra. Pozwoli to wykonać czyszczenie w sposób skuteczny i bezpieczny.

Dobór odpowiedniej metody wymaga przeprowadzenia wnikliwej i starannej analizy dokumentacji studni. Diagnoza powinna obejmować wyniki badań, pomiarów i obraz z inspekcji kamerą. Pozwoli to dobrać skuteczną metodę regeneracji. Do podstawowych metod czyszczenia można zaliczyć np.:
– czyszczenie mechaniczne
– czyszczenie hydrodynamiczne
– czyszczenie hydromechaniczne
– czyszczenie pneumoimpulsowe
– czyszczenie ultradźwiękowe
– czyszczenie chemiczne
– czyszczenie turbo hydrauliczne

Najlepsze efekty przyniesie połączenie tych metod, czyli czyszczenie zintegrowane.Badania  i pomiary studni głębinowej przed i po jej czyszczeniu pozwolą na oszacowanie poprawy jej sprawności. Różnica w wynikach sprzed i po jej regeneracji jest obrazem wzrostu wydajności naszej studni.

Zapobieganie zanieczyszczeniom: Jak chronić wodę w studni przed szkodliwymi substancjami?

Wiertnica podczas odwiertu przechodzi przez warstwy gleby stanowiące w naturalny sposób ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. Szyb studni należy zabezpieczyć rurami osłonowymi, których średnica powinna być zbliżona do całkowitej średnicy odwiertu. Rura osłonowa powinna wystawać powyżej gruntu i sięgać aż do warstwy wodonośnej. Poniżej powinno się umieścić rurę filtracyjną z otworami które zostały specjalnie zaprojektowane, tak aby zapewnić przepływ z warstwy wodonośnej do studni.

Po zamontowaniu pompy głębinowej trzeba odpowiednio zabezpieczyć wnętrze szybu przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Takim zabezpieczeniem są głowice do studni, które zabezpieczają wodę gruntową oraz pompę przed zanieczyszczeniami takimi jak: woda deszczowa, kamienie, piach oraz liście.Studnia głębinowa musi być szczelna – do wody nie mogą dostawać się żadne nieczystości z gleby i wód gruntowych. Po wykonaniu studni głębinowej powinno się wykonać testy szczelności, które wykluczą możliwość przedostawania się zanieczyszczeń. Aby dodatkowo zabezpieczyć studnię można nałożyć obudowę wykonaną ze studzienki wodomierzowej z dnem. Otwory w niej zabezpieczone są gumowymi uszczelkami, które chronią przed wnikaniem wody do jej wnętrza.

Modernizacja studni głębinowej: Kiedy i jak zaktualizować system pompowy?

Ważną rzeczą o której należy pamiętać przy studni głębinowej jest dbałość o jej pompę. Pierwszą z oznak do jej czyszczenia jest spadek wydajności. Jeżeli twoja pompa w ostatnim czasie nie dostarcza takiej samej ilości wody jak dotychczas, bądź ciśnienie jest niższe może to być dla nas sygnałem na obecność zanieczyszczeń. Kolejną sprawą jest jej jakość. Mówimy tutaj o zmianie smaku bądź zapachu czy koloru wody. W każdym z tych przypadków należy zadbać, o zaktualizownie jej stanu zaczynając od odłączenia jej od źródła zasilania. Kolejnym krokiem będzie wyposażenie się w odpowiednie środki do jej czyszczenia oraz narzędzia. Miejmy na uwadze również swoje bezpieczeństwo oraz otoczenie. Zaopatrzmy się w rękawice oraz okulary ochronne. Pozwolą one nam uchronić się przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.  Warto mieć na uwadze regularne czyszczenie studni, czyszczenie pompy studni będzie z pewnością zależne od wielu czynników jednak jej regularne monitorowanie pozwoli nam cieszyć się z wysokiej jakości wody.