Zalety i wady korzystania z wody ze studni w porównaniu z wodociągiem

 1. Home
 2. /
 3. Zalety i wady korzystania...

Woda jest elementem niezastąpionym w życiu codziennym i wykorzystywana jest do celów konsumpcyjnych, gospodarczych i przemysłowych. Jak z niego skorzystać i maksymalnie cieszyć się jego wieloma atrybutami, nie narażając się przy tym na wygórowane koszty? Możliwości są dwie: podłączenie się do sieci wodociągowej i posiadanie własnej studni. Każdy z nich ma zalety i wady.

W większości przypadków czynnikami determinującymi możliwości poboru wody są aspekty finansowe inwestycji i eksploatacji, które powinny uwzględniać także prognozy na najbliższe lata. Nie jest łatwo jednoznacznie porównać koszty dwóch rozwiązań. Podłączenie do wodociągu wydaje się znacznie tańsze niż budowa własnej studni, co wiąże się również z koniecznością zainstalowania systemu oczyszczania. Należy jednak najpierw wziąć pod uwagę, że korzystanie z nich wiąże się ze stałym zobowiązaniem finansowym wobec dostawcy. Należy również pamiętać o koszcie połączenia, który w dużej mierze zależy od długości połączenia.

Jakie są główne zalety korzystania z wody ze studni nad wodą z wodociągu?

Początkowa cena wiercenia studni zależy od głębokości warstwy wodonośnej. Jednak inwestycja we własne źródło wody prawdopodobnie zwróci się z czasem, ponieważ studnie zapewniają wodę praktycznie za darmo. Wiąże się to z nieporównanie niższymi kosztami wyłącznie ze względu na zużycie energii przez pompę. Dlatego planując inwestycję warto zwrócić uwagę nie tylko na koszt początkowy, ale także na późniejsze koszty eksploatacyjne. Koszty wody ze studni są o wiele niższe niż z wodociągu w perspektywie dłuższego korzystania..

Czy woda ze studni jest bezpieczniejsza niż woda z wodociągu?

Wodociągi mają obowiązek stałego monitorowania ich jakości, więc teoretycznie nie powinno być ryzyka skażenia substancjami szkodliwymi. Nie ma również ryzyka skażenia wody z pobliskiego szamba, jak ma to miejsce w przypadku każdej studni głębinowej. Jednak ostateczny stan wody zależy w dużej mierze od stanu rur, którymi woda przepływa. Zazwyczaj do budowy sieci wodociągowych wykorzystuje się żeliwo i stal, które podlegają procesom korozyjnym mogącym mieć wpływ na ich ostateczny skład. Ponadto woda w sieci wodociągowej jest często dezynfekowana dwutlenkiem chloru, co powoduje jej charakterystyczny nieprzyjemny zapach i smak. Twarda woda może również powodować osadzanie się kamienia na sprzęcie, zmniejszając jego wydajność.

Jakie są wyzwania związane z utrzymaniem studni w porównaniu do korzystania z wodociągu?

Woda, którą sam czerpiesz, jest zazwyczaj pompowana z pierwszego poziomu wodonośnego. Jeżeli filtracja jest niewystarczająca, studniowa jakość wody może być niewystarczająca. Dlatego należy skupić się na właściwym uzdatnianiu wody, zarówno sieciowej, jak i tej pochodzącej ze studni np. wierconej. W pierwszym przypadku należy zainstalować filtr zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne. Takie urządzenia są zwykle instalowane w pobliżu wodomierza lub pod zlewem. Woda ze studni często ma wysoki poziom żelaza, manganu i innych związków obojętnych dla ludzkiego organizmu. Aby temu zaradzić, stosuje się kolumny filtracyjne. Stosuje się je do uzdatniania większych ilości wody. Złoża piasku i żwiru, złoża katalityczne, żywice jonowe i granulowany węgiel aktywny są wypełnione, aby skutecznie oczyścić wodę i uczynić ją zdatną do użytku.

Jakie są różnice w kosztach eksploatacji studni w porównaniu z opłatami za wodociąg?

Gdy używana jest woda z kranu, nie ma wątpliwości, że jest to czysta woda. Jednak nieprzyjemny smak i zapach powodowany przez dwutlenek chloru używany do dezynfekcji może być irytujący co stanowi wady wody z wodociągu. Ponieważ opłata jest uiszczana za każdy metr sześcienny zużytej wody, jest to znaczne obciążenie dla budżetu domowego, jeśli masz dużą rodzinę. Jeśli korzystasz z własnego ujęcia wody, nie ponosisz tych kosztów. Koszty te odnoszą się głównie do kosztów budowy studni, ale są niewielkie w porównaniu z kosztami podłączenia jej do sieci wodociągowej. Woda ma istotny wpływ na zdrowie oraz standard życia człowieka. Warto zatem poświęcić uwagę temu, co bezpośrednio wpływa na jej jakość, bez względu na to, czy zdecyduje się na przyłącze do sieci wodociągowej czy też własną studnię.

Zalety studni głębinowych

 • Wysoka jakość wody – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtrów, które oczyszczają wodę z głębszych warstw, w wyniku czego dostarczana jest nam woda bardzo wysokiej jakości.
 • Oszczędność – niższe koszty w porównaniu do rur wodociągowych. Jedynym kosztem wody ze studni głębinowej jest rachunek za energię elektryczną dla pompy głębinowej.
 • Niezależność – właściciele studni głębinowych nie muszą martwić się o niedobory wody, spadki ciśnienia w sieci wodociągowej czy wahania cen dostarczanej wody.
 • Wydajność i niezawodność dostaw wody – tam, gdzie podłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne, wiercenie studni głębinowych jest doskonałym sposobem na zapewnienie wody w miejscu realizacji projektu.
 • Bezpieczeństwo instalacji.

Wady studni głębinowych

 1. Wysoka zawartość żelaza i manganu – konieczne może być zainstalowanie stacji uzdatniania wody w celu usunięcia nadmiaru szkodliwych i toksycznych pierwiastków.
 2. Wysokie koszty inwestycyjne – początkowe koszty wiercenia studni głębinowych mogą być dość wysokie, ale powyższe zalety rekompensują poniesione koszty wody ze studni.
 3. Konieczność budowy szamba – tam, gdzie nie są dostępne inne systemy kanalizacyjne, może być konieczne zbudowanie np. ekologicznego szamba.
 4. Pozwolenie na podstawie ustawy o zaopatrzeniu w wodę – (działanie ustawy o zaopatrzeniu w wodę), gdy pobór wody przekracza 5 m3 na dobę (rzadko ma to miejsce w przypadku domów jednorodzinnych).

Studnia głębinowa – ile kosztuje wykopanie studni na działce?

Cena za metr odwiertu w zależności od lokalizacji to około 250-350 zł, która obejmuje przyjazd specjalistów, wszystkie niezbędne materiały, ich transport oraz wykonanie odwiertu wraz z uzbrojeniem. Koszt wiercenia studni głębinowej zależy przede wszystkim od jej głębokości. Jednocześnie warto wiedzieć, że nigdy nie można być do końca pewnym odnalezienia warstwy wodonośnej w danej lokalizacji, ponieważ warstwy wodonośne rozmieszczone są w nieprzewidywalny sposób. Do lokalizacji warstw wodonośnych można wykorzystać na przykład badania elektrooporowe realizowane przez naszą firmę i wiercenia próbne.

W celu obliczenia przykładowych, szacunkowych kosztów budowy studni głębinowej, przyjmujemy że woda znajduje się na głębokości 30 metrów, wówczas:

 • koszt wykonania odwiertu: 30m x 200 zł = 6000 zł;
 • pompa głębinowa: ok. 600 zł;
 • zbiornik hydroforowy: ok. 500 zł;
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego: 240 zł.

Łączne koszty inwestycji w 30-metrową studnię w opisywanym przypadku wynoszą ok. 7340 zł.
Czy ten wydatek się zwróci? A jeśli tak, to po jakim czasie?

Aby odpowiedzieć na takie pytanie musimy poruszyć kwestię eksploatacji studni głębinowej. Zaleca się, aby pompa głębinowa załączała się co godzinę na około 2 minuty. Biorąc pod uwagę moc pompy i zużycie energii elektrycznej, koszty jej użytkowania są wręcz marginalne w porównaniu do inwestycji – w skali roku sięgają ok. 100 zł. Uwzględniając brak opłat za wodę z sieci miejskiej, wyżej opisana inwestycja zwróci się po około 5 latach. 

Przyłącze wodociągowe – jakie to są koszty?

Poniżej przedstawiono przykładowe koszty inwestycyjne budowy przyłącza wodociągowego. Długość przyłącza ma w tym przypadku znaczący wpływ na całkowite koszty. Ceny różnią się w zależności od gminy.

 • Wydanie warunków przyłączenia – bezpłatne
 • Mapa do celów projektowych – ok. 1000 zł
 • Projekt przyłącza – ok. 1500 zł;
 • Uzgodnienie przez zespół uzgadniania dokumentacji projektowej – ok. 100 zł
 • Prace przyłączeniowe – średnio ok. 3.000 zł; (zależy to od indywidualnych ustaleń)
 • Wykopy – ok. 800 zł;
 • Inwentaryzacja geodezyjna – ok. 500 zł.

Koszt całkowity – ok. 6900 zł; ostateczna cena zależy od różnych czynników, takich jak odległość od wodociągu, a cena oferowana przez różnych wykonawców może różnić się diametralnie różnić.

Firma do lokalizacji studni metodą tomografii elektorooporowej

Potrzebujesz firmy szukającej wodę?

Skontaktuj się z nami. Działamy na terenie całej Polski+48 791 971 094

Realizujemy eleketrooporowe badania gruntu ERT gwarantujące skuteczne odwierty. Działamy na terenie całej Polski. Wyślij zapytanie lub zadzwoń. Pomożemy Ci. Wspieramy inwestorów prywatnych oraz firmy świadczące usługi wiernitnicze dla studni głębinowych.